top of page

האתה יוגה

Forward Fold

יוגה היא דרך חיים שהתפתחה במזרח אסיה במהלך אלפי שנים. היוגה מציעה כלים להתמודדות עם החיים על כל רובדיהם; החל מטיפול האדם בגופו, דרך יחסיו עם האנשים שסביבו, במטרה לחזור ולהיטיב עם עצמו-נפשו ורוחו.

האתה יוגה הינה החלק הפיזי של אימון היוגה, והוא כולל תרגול של נשימות ואסנות (אסנה = התנוחה בה מאורגן הגוף בחלל).
היוגה משתלבת בטיפול הפיזיותרפי כחלק טבעי ובלתי-נפרד מתפיסת האדם כמכלול.
בטיפולים ניתנת התייחסות לנשימה, ליציבה, לטווחי התנועה, לגמישות, לכח, לשיווי המשקל ועוד.
במידת הצורך המטופל לומד בטיפול תרגול מתאים מעולם היוגה, ומקבל המלצות לתרגול עצמאי בבית.

כחלק מהטיפול ניתנת התייחסות גם לתודעה - לדרך בה האדם תופס את המציאות, באיזה מושגים הוא מתייחס אליה ואיך הוא בוחר לפעול בתוכה. 

Meditation

פרטיאהרה = pratyahara = כינוס החושים פנימה

פרטיאהרה היא האיבר החמישי במודל האשטנגה של פטנג'לי.

בנוסף לחושים הנקלטים ע"י איברי-החישה (ראייה, שמיעה וכו'), אפשר לפרש כ"חושים" גם את התחושה והרגישות שלנו כלפי עצמנו.
מנסיוני, רק כאשר אני מצליחה להפרד מהפניית הקשב החוצה, מההרגל להיות קשובה לאחרים יותר מאשר לעצמי, 
אני מצליחה להיות במצב של הקשבה לעצמי.
לאט לאט אני מצליחה לזהות את הרגשות שלי באופן ברור ומובהק יותר.
לתת להם מקום. 
להתבונן בהם. 
לאפשר להם להיות נוכחים. 
לחוש את ההשפעה הפיזית שלהם על הגוף שלי.

קצב הלב ועוצמתו. תחושת העור. 
צרכים שעולים כגון צורך בחיבוק, במנוחה, בהקשבה, בנוכחות של אדם יקר.
עולים חלומות על אנשים שמזמן לא ביקרו בחלום.
לשהות במצב של פרטיהרה מאפשר לי להיות בתשומת לב לעצמי לאורך זמן.

כאשר מתלווה לזה תחושת שלווה ורוגע - אני חושבת שאפשר לקרוא לזה יוגה.

bottom of page