top of page

לחיות בלי כאב ולחזור לפעילויות ספורט


נאלצת להפסיק אימונים ופעילויות שאת.ה אוהב.ת?

אפשר לנסות לחזור. הדרכה, הכוונה, הכנת הגוף ע"י מגע ותרגול - טווחים, תנועה, חיזוק, שיפור קליטה עצבית ותגובה שרירית, זריזות, סבולת שריר וסבולת כללית. טייפינג ועוד. מטופלת שחזרה לרוץ אחרי כשנה. מטופל שחזר ללכת מרחקים ללא כאב.

נכה צה"ל שהציב לעצמו מטרה להשתתף בתריאטלון. עובד אל המטרה במנות קטנות ובהדרגה ויתחיל בתחרות קטנה יותר.

מטופלת שחזרה לפילאטיס ללא כאבים. מטופלת שחזרה לאימוני יוגה אישיים כי הגוף פתאם משדר שאפשר.

התקשר.י גם את.ה 050-5299926 וננסה יחד לנציב מטרה ריאלית, לעבוד בכיוון הנכון, ולהגשים.

bottom of page