top of page

אפשר לחזור לתפקוד ברמה גבוהה לאחר החלפת ברך


סיפור קטן על מוטיבציה ועל השילוב שלה עם טיפול מתאים בתזמון הנכון. טיפלתי באדם בן 70++ לאחר החלפת ברך. האיש רצה לחזור לרכב על אופניים ולטפס על סולמות. מושבניק. מי שמכיר את הזן הנכחד מקרוב - יבין גם מבלי להרים גבה. לאחר שנאמר לו ע,י איש מקצוע שלא יוכל לעשות זאת הגעתי אני לטפל בו. לא הבטחתי כלום - אבל ידענו לאן אנחנו מכוונים, ומה מטרות הטיפול. זמן קצר יחסית לאחר הניתוח הוספנו לטיפול תרגול בשכיבה על הבטן. האיש חשב שמישהו כאן התבלבל, אך מהר מאד התעשת והבין שבמנח זה ניתן להפיק מהרגל יכולות נפלאות נוספות. בתוך מספר חודשים נצפה הפציינט רוכב על אופניו ברחבי המושב. במקרה שלו - תמיד יחף. וכן - גם על סולמות הוא כבר טיפס :-)

* י י ע ו ץ ט ל פ ו נ י ח י נ ם 050-5299926 *

bottom of page