top of page

טיפול פיזיותרפי לפני ניתוח

נקבע לך תור לניתוח אורתופדי אמבולטורי שאינו דחוף? מומלץ לגשת לטיפול פיזיותרפי לפני הניתוח. ההכנה לניתוח תכלול תרגילים לחיזוק שרירים ולשיפור טווחי תנועה - עפ"י המצב והיכולת, תרגול והדרכה לשיפור הכושר הכללי, ובמידת הצורך הדרכה לתרגילי נשימה, אופן השימוש באמצעי-עזר להליכה, ועוד.

הכנה כזו עשויה לקצר את משך השיקום לאחר הניתוח, ולסייע לך לעבור אותו בצורה טובה, יעילה וקלה יותר.

לבריאות ובהצלחה.

bottom of page